ကထိန္သကၤန္း အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ကထိန္သကၤန္း အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္”

ကထိန္သကၤန္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ အလႉေရစက္ လက္ႏွင့္မကြာလႉဒါန္းၾကေသာ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာတို႔ နယ္ပယ္၌ “ဘုရားမွာ စိန္ ေက်ာင္းမွာ သိမ္၊ သကၤန္းမွာ ကထိန္” ဟူေသာ

ဆို႐ိုးစကားေလးကို လူတိုင္း ၾကားဘူးၾကမည္ ထင္ပါသည္။

ေက်ာင္းလႉတာျခင္း အတူတူ“သိမ္ေက်ာင္း” လႉတာက ပိုျမတ္သည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္ေပသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သိမ္ ေက်ာင္းသည္ ရဟန္းျပဳျခင္း၊ ဥပုသ္ ျပဳျခင္း၊ အျခားေသာ သံဃာ့ကိစၥတို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔၌ အက်ိဳးျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔အတူ သကၤန္းလႉတာျခင္း အတူတူ “ကထိန္သကၤန္း” လႉ ဒါန္းခြင့္ရျခင္းက ပိုျမတ္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ေပသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကထိန္ သကၤန္း လႉဒါန္းရာ၌ ထူးျခားခ်က္မ်ားစြာ (စည္းကမ္း မ်ားစြာ) ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ကထိန္ သကၤန္းအလႉ၏ ထူးျခားခ်က္

(စည္းကမ္းတို႔ )ကို အနည္း ငယ္မွ် ရွင္းျပပါဦးမည္၊ ကထိန္သည္ လႉဒါန္းမႈ ျဖစ္ေပၚ လာပုံအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အလႉခံအားျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ လႉဒါန္းဖြယ္ရာပစၥည္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လႉနည္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ (ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရျခင္း) အက်ိဳး အားျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ တစ္ျခားေသာ ဒါနတို႔ႏွင့္မတူ “ မူ” မ်ားစြာ ထူးျခားေန သည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ေပသည္။

၁။ တျခားေသာ ပစၥည္းတို႔ကို လိုအပ္လွ်င္ မိဘကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊၊ေဆြမ်ိဳးကိုေသာ္လည္း ေကာင္း ၊ဖိတ္မာန္ထားသူ (ရဟန္းဒကာ ရဟန္းအမ စသူ) တို႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ႏႈတ္ႁမြက္၍ အလႉခံ ေကာင္း (ေတာင္းေကာင္း )၏ ၊ကထိန္သကၤန္းကိုကား မိဘကို ေသာ္မွလည္း ႏႈတ္ႁမြက္၍ သိေစျခင္းငွာ (အလႉခံျခင္းငွာ) မအပ္ေပ၊

တစ္ျခားသူတို႔ကိုကား အဘယ္မွာ ဆိုဘြယ္ရာ ရွိပါေတာ့အံ့နည္း၊ သူ႔အလိုလို သဒၶါတရားျဖစ္ေပၚ၍ လႉေသာ ကထိန္သကၤန္းကိုသာ အလႉခံခြင့္ရွိ၏၊ အလႉ ခံေကာင္း၏ ၊ ( ေကာင္းကင္မွ က်လာေသာ သန႔္ရွင္းၾကည္လင္ေသာ မိုးေရမိုးေပါက္ကဲ့သို႔သဒၶါတရား သန႔္ သန႔္ ေလးျဖင့္ လႉေသာ “ကထိန္သကၤန္း”ျဖစ္ရေပမည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ကထိန္သကၤန္းကိုပင္ “မိုးက်ကထိန္” ဟု ေျပာဆိုၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

(ကထိနံနာမ အတိဥကၠ႒ံ ဝဋၬတိ ၊ မာတရမၸိဝိညာေပတုံ နဝဋၬတိ၊အာကာသေတာ ၾသတိဏၰသဒိသေမ၀၀ဋၬတိ၊)

၂။ ကထိန္သကၤန္းသည္တစ္ျခားေသာ လႉဖြယ္ တို႔ကဲ့သို႔ လႉခ်င္သည့္အခ်ိန္လႉခြင့္ မရေပ၊ သတ္မွတ္ ထားေသာ သီတင္းကြၽတ္ လျပည့္ေက်ာ္(၁) ရက္ေန႔မွ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ထိ တစ္လတိတိ အခ်ိန္ကာလ အတြင္းသာ လႉခြင့္ရွိ၏။ ( ကထိန္ခင္းခြင့္ ရွိ၏ ) က်န္ေသာ အခ်ိန္မ်ား၌ကား လႉခြင့္ လုံး၀ မရွိေပ၊ ထို႔ျပင္ ကထိန္သကၤန္းသည္ တစ္ႏွစ္မွ တစ္လ၊တစ္လမွ တစ္ရက္၊ တစ္ရက္မွ (တစ္ေက်ာင္း ) တစ္ႀကိမ္သာ လႉခြင့္ ရွိေလသည္။

၃။ လႉဖြယ္ပစၥည္းအားျဖင့္ ကထိန္ခင္းရန္ အတြက္ သင္းပိုင္၊ ဧကသီ ၊ ဒုကုဋ္ ( ႏွစ္ထပ္ ) သကၤန္းတို႔တြင္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ရေပမည္။ ( တျခားေသာ လႉဖြယ္ ပစၥည္း မ်ားကို အၿခံအရံအျဖစ္ လႉဒါန္းႏိုင္ပါသည္ )

၄။ လႉနည္းအားျဖင့္သံဃိကဒါနအျဖစ္ သံဃာ အားသာ လႉဒါန္းရမည္ျဖစ္ေပသည္။ (ပုဂၢိဳလ္စြဲျဖင့္ ပုဂၢလိကဒါနအျဖစ္ လုံးဝမလႉေကာင္းေပ)၊ သံဃာေတာ္မ်ားက ထိုသကၤန္းကို အလႉခံယူၿပီး သိမ္အတြင္း၌ ဉတ္ကမၼဝါ ႐ြတ္ဖတ္၍ သင့္ေတာ္သည့္ ရဟန္းေတာ္ တစ္ပါးပါးအား လႉဒါန္းရ၏ ဉတ္ကမၼဝါ ႐ြတ္ဖတ္၍ လႉဒါန္းရေသာေၾကာင့္ ကထိန္ခင္းမည့္ သကၤန္းကို “ ဉတ္သကၤန္း” ဟု ေခၚဆိုၾကေလသည္။

၅။ အလႉခံေသာ ရဟန္းသည္လည္း ပုရိမဝါ ကပ္၍ (ဝါမက်ိဳး မပ်က္ေသာ ) သီတင္းကြၽတ္ လျပည့္ ေန႔၌ ဝါမွကြၽတ္ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္သာအလႉခံ ခြင့္ ရွိေလသည္။ (ထိုရဟန္းတို႔တြင္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ဆုံးျဖစ္ေသာ ရဟန္းကို ပထမဦးစားေပး၍ လႉဒါန္းရမည္ျဖစ္ေပသည္၊ ထိုရဟန္းမရွိမွ မေထရ္ႀကီးစသည့္ ရဟန္း တစ္ပါးပါးအား လႉဒါန္း ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။)

၆။ အက်ိဳးအားျဖင့္ ကထိန္အာနိသင္ရေသာ (ကထိန္ခံေသာ ရဟန္းႏွင့္အႏုေမာဒနာျပဳေသာ) ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ ႏွင့္သက္ ဆိုင္သည့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ (၅) မ်ိဳးကို သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေက်ာ္ – ၁ -ရက္ေနမွစ၍ တေပါင္းလျပည့္ ေန႔ထိ ၅ – လ တိုင္တိုင္ ရရွိၾကေလသည္။

ရဟန္းေတာ္မ်ား ရႏိုင္ေသာအက်ိဳး (၅) ပါး

၁။ မပန္မၾကား ၊ လိုရာသြား ၊ ျပစ္မ်ားမသင့္ၿပီ။
ဒကာ ဒကာမတို႔၏အိမ္သို႔( ၿမိဳ႕တြင္း႐ြာတြင္းသို႔ ) သြားလို သည့္အခါ ထင္ရွားရွိေသာရဟန္းကို ခြင့္မပန္ပဲ သြားႏိုင္ ပါသည္ ။ (အကယ္၍ ကထိန္အာနိသင္မရမူ ခြင့္မပန္ပဲ သြားလွ်င္ အာပတ္သင့္၏ )

၂။ သုံးထည္ထဲမွာ ၊ ထားလိုရာ ၊ ထားကာ သြားႏိုင္သည္။
တိစီဝရိတ္ဓုတင္ေဆာင္ ရဟန္းေတာ္ ျဖစ္လွ်င္ သကၤန္း သုံးထည္တို႔တြင္(သင္းပိုင္ ဧကသီ ဒုကုဋ္ )တစ္ထည္ ထည္ကို ထားခဲ့ၿပီး၍ သြားလိုရာ သြားႏိုင္ပါသည္။ (အကယ္၍ ကထိန္အာနိသင္ မရပဲ သကၤန္းတစ္ ထည္ထည္ကို ထားခဲ့ၿပီး၍ သြားလိုရာ သြားလွ်င္ အာပါတ္သင့္၏ )

၃။ ေလးပါးတူပင္ ၊ ဂိုဏ္းေဘာဇဥ္ ၊ စားလွ်င္ စားႏိုင္သည္။
ပင့္ဖိတ္သူဒကာ၊ ဒကာမတို႔က အပင့္အဖိတ္မတတ္၍ အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔အိမ္ ထမင္းစားႂကြပါ ဘုရား၊ မုန႔္ဟန္းခါးစား ႂကြပါဘုရား၊ စသည္ျဖင့္ မအပ္ေသာ အသုံးအႏႈံးျဖင့္ ပင့္ဖိတ္ေသာ္လည္း ဘုဥ္းေပးခြင့္ ရွိ၏၊(အကယ္၍ ကထိန္အာနိသင္ မရပဲ ဘုဥ္းေပးလွ်င္ အာပါတ္သင့္၏)

၄။ သကၤန္းမ်ားစြာ ၊ ငါးလမွာ ၊ သိမ္းကာ ထားႏိုင္သည္။
မိမိရရွိေသာသကၤန္းကို အဓိ႒ာန္ ဝိကပၸနာ မျပဳပဲ (သကၤန္းကာလ- ၅ -လအတြင္း ) ထားပိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊
( အကယ္၍ ကထိန္အာနိသင္ မရရွိပဲမိမိ ပိုင္သကၤန္းကို အဓိ႒ာန္ ဝိကပၸနာ မျပဳပဲ ထားရွိပါက – ၁၀ – ရက္ေက်ာ္လွ်င္ အာပါတ္သင့္၏)။

၅။ သံဃာလႉျငား ၊ သကၤန္းမ်ား ၊ သူအားသာ ျဖစ္သည္။
ကထိန္ခင္းေသာေက်ာင္း၌ သကၤန္းျဖစ္ေပၚလာတိုင္း ကထိန္ခင္းေသာ(ကထိန္ အာနိသင္ရေသာ) ရဟန္းတို႔ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ စိတ္ႀကိဳက္ ေဝဘန္ခြင့္ ရွိသည္။ (အကယ္၍ကထိန္အာနိသင္မရပဲ ထိုကဲ့သို႔စိတ္ႀကိဳက္ ေဝဘန္ လွ်င္ အာပါတ္သင့္ႏိုင္၏ )။

ကထိန္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ ရဟန္းေတာ္မ်ား ထူးျခားေသာ အက်ိဳးတို႔ကို႔ ရရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ ကထိန္ သကၤန္း လႉဒါန္းၾကေသာ အလႉရွင္မ်ားမွာလည္း အက်ိဳးထူး မ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ လႉသူမွာလဲ ၊ နည္းတူပဲ ၊ ရၿမဲက်ိဳးငါးမည္ ။

၁။ တားဆီးကင္းကြာ ၊ လြတ္လပ္စြာ ၊ လိုရာသြားႏိုင္သည္ ။
မိမိသြားလိုရာအရပ္သို႔ အဆီး အတား အပိတ္အပင္ အေႏွာင့္အရွက္မရွိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာ ႏိုင္သည္။

၂။တာဝန္ကိစၥ၊ မေလးရ၊ ေပါ့လွေလေတာ့သည္ ။
မည္သည့္ကိစၥပဲ ေဆာင္႐ြက္ေဆာင္႐ြက္ တာဝန္ႀကီး ေလးသည္ဟု မရွိ ၊ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။

၃။ စားလိုရာမ်ား ၊ စားေသာ္ျငား ၊ ေဘးကား မျဖစ္ၿပီ။
မည့္သည့္ အစားအစာကိုပဲစားစား အစား အေသာက္ ေၾကာင့္ ေဘးျဖစ္ျခင္း ၊ အစာအဆိပ္ သင့္ျခင္း မျဖစ္ႏိုင္။ (အစာကို ေၾကညက္ ေအာင္ ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ေသာ ပါစက ဝမ္းမီးႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ )။

၄။ ပစၥည္းအမ်ား ၊ သိမ္းပိုက္ထား ၊ ေဘးကား မရွိၿပီ။
မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးေအာင္ ဖ်က္ဆီး တတ္ေသာ ေဘးရန္မ်ား မက်ေရာက္ႏိုင္။

၅။ ကိုယ့္ပစၥည္းမ်ား ၊ သူတစ္ပါး ၊ ယူသြား ကင္းပသည္ ။
မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို မိမိကမေပးပဲ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မယူႏိုင္ ၊ မသိမ္းပိုက္ႏိုင္။ ကထိန္ဒကာ၊ က်ိဳးငါးျဖာ၊ ေကာင္းစြာ ရႏိုင္သည္။

ထို႔ျပင္ ကထိန္သကၤန္းလႉဒါန္းေသာ အလႉ ရွင္မ်ားမွာ ေ႐ႊအဆင္းကဲ့သို႔ ဝါဝင္းေသာ အသား အေရရွိျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္၌ ( ျမဴ စေသာ ) အညစ္ အေၾကး ကင္းစင္ျခင္း၊ ( အလွဖ်က္ အနာအဆာ မရွိျခင္း ) ၊ ခႏၶာကိုယ္ႏူးညံ့ေျပျပစ္ျခင္း၊ ကိုယ္ေရာင္ ကိုယ္ဝါ ေတာက္ပျခင္း၊ ညိဳေ႐ႊျဖဴနီစေသာ ေခတ္ေပၚ အဝတ္အထည္ အမ်ိဳးမ်ိဴးကို ဆင္ျမန္းခြင့္ ဝတ္ဆင္ခြင့္ရျခင္း၊ ေက်ာင္းအမႀကီး ဝိသာခါစသူတို႔ကဲ့သို႔ မဟလႅတာ တန္ဆာကို ဆင္ျမန္းခြင့္ရရွိ ျခင္းတို႔ႏွင့္ အရဟတၱဖိုလ္ေပါက္ နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ ျပဳႏိုင္ျခင္း ဟူေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားစြာ တို႔ကိုလည္း ရရွိႏိုင္ ေပသည္။

ကထိန္သကၤန္း ျဖစ္ေပၚလာပုံ သမိုင္းအက်ဥ္း

သုံးေလာကထြဋ္ထား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္ သာသနာျပဳရာ၌ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး
( သူေဌးကေတာ္ပုညလကၡဏေဒဝီ) ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းအပ္ေသာ
ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူ၏။

ထိုစဥ္အခါ ေတာရေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံး ေနထိုင္ျခင္း အာရညက ဓုတင္၊ ဆြမ္း ခံ၍ဘုဥ္းေပးျခင္း ပိ႑ပါတ္ ဓုတင္၊ လူတို႔ကမသုံးလို၍ အမႈိက္ပုံစသည္၌ စြန႔္ပစ္ထားေသာ ေျမမႈန႔္အလိမ္းလိမ္းကပ္ၿငိေနေသာ အဝတ္စုပ္ကို သကၤန္းခ်ဳပ္ဆိုးကာဝတ္႐ုံသုံး ေဆာင္ျခင္း ပံသူကူဓုတင္၊ သင္းပိုင္ ဧကသီ ဒုကုဋ္ဟူ ေသာသကၤန္း သုံးထည္ ကို အၿမဲေဆာင္ျခင္း

တိစီဝရိက္ဓုတင္၊ ယင္းဓုတင္ အက်င့္ျမတ္တို႔ကိုက်င့္ သုံးၾကေသာ ဘဒၵဝဂၢီ ညီေနာင္သုံးက်ိပ္တို႔သည္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားကို ဖူးျမင္ရန္ သာဝတၱိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ လာၾက ရာ ဝါဆိုရက္ နီးကပ္ေန၍ သာဝတၳိ ျပည္သို႔လည္း ဝါဆိုရန္မမွီေတာ့သည့္အတြက္ လမ္းခရီးအၾကား သာဝတၱိ ျပည္ႏွင့္ ေျခာက္ယူဇနာ ေဝးေသာ (တစ္ယူဇနာ- ၈ -မိုင္ႏႈန္း ) သာေကတၿမိဳ႕၌သာ ဝါဆိုၾကရရွာေလသည္။

ထိုရဟန္းေတာ္သုံးက်ိပ္တို႔ သည္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားႏွင့္ “နီးလွ်က္နဲ႔ေဝး” ျဖစ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ မေပ်ာ္ပိုက္ပဲ တစ္ဝါတြင္းလုံ၊ ေနၾကရေလသည္။
ဝါကားကြၽတ္ေလၿပီ၊ သို႔ေသာ္ မိုးကား မလြတ္ ေသးေပ၊ မိုးလြတ္သည္ထိလည္း အခ်ိန္ကုန္ခံ၍ ေစာင့္ မေနႏိုင္ေတာ့ေပ၊

ထို႔ေၾကာင့္ ဝါကြၽတ္၍ ပဝါရဏာျပဳၿပီး သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ မိမိတို႔ ဝါဆိုရာ သာေကတမွ ဘုရားရွင္ သီတင္းသုံးရာ သာဝတၳိသို႔ မိုးထဲေရထဲ ႐ႊံထဲဗြက္ထဲ မွာပင္ ဘုရားရွင္ကို ဖူးျမင္ရန္ ဆႏၵ ျပင္းျပၾကသျဖင့္ မိုးေရစို႐ႊဲ ပင္ပမ္းဆင္းရဲစြာ ႂကြေတာ္မူ ၾကရေလသည္။

ဘုရားရွင္ထံေမွာက္ ေရာက္ၾက၍ လက္အုပ္ ခ်ီမိုး ရွိခိုးၾကၿပီး သင့္ေတာ္ရာ၌ ထိုင္ေနၾကေသာ ထိုဘဒၵ ဝဂၢီ ညီေနာင္သုံးက်ိပ္တို႔အား ဘုရားရွင္က
“ရဟန္းတို႔ အသို႔နည္း၊ က်န္းမာၾကကုန္၏ေလာ၊ မွ်တၾကကုန္၏ေလာ၊ အညီအၫြတ္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ မျငင္းခုံဘဲ ခ်မ္းသာစြာ ဝါကပ္ခဲ့ၾကပါကုန္၏ေလာ၊ ဆြမ္းအတြက္ မပင္ပမ္းပဲ ရွိၾကပါကုန္၏ေလာ”ဟု ေမးျမန္းေတာ္မူရာ၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားက

“ က်န္းက်န္းမာမာ မွ်မွ်တတ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ႏွင့္ ေနခဲ့ၾကရပါသည္ ၊ ဆြမ္းအတြက္ လည္း မပင္ပမ္းပဲ ရွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သာဝတၳိသို႔ ဝါဆိုမွီရန္ လာၾကပါေသာ္လည္း ဝါဆိုရက္နီးကပ္လြန္း သျဖင့္ လမ္းခရီးအၾကား သာေကတ၌သာ ဝါဆို ခဲ့ၾကရ ပါသည္၊

ဝါကြၽတ္၍ ပဝါရဏာျပဳၿပီး သည္ဆိုရင္ပဲ မိုးထဲ ေရထဲ႐ႊဲ႕ထဲဗြက္ထဲ စို႐ႊဲေသာသကၤန္း မ်ားျဖင့္ပင္ပင္ ပမ္းပမ္း လာခဲ့ၾကရပါသည္ဘုရားဟု” အေၾကာင္းစုံကို ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားအား ေလွ်ာက္ထားၾကေလသည္။

ထိုပါေဝယ်ကတိုင္းသား ရဟန္းေတာ္တို႔၏ ႏွစ္ထပ္ သကၤန္းကိုယ္စီ ေဆာင္ထားၾကလွ်က္ မိုးထဲေရထဲ ႐ႊြံ႕ထဲ ဗြက္ထဲ၌ မိုးေရမ်ားစို႐ႊဲကာ ပင္ပမ္းဆင္းရဲႀကီးစြာျဖင့္ -လာၾကရသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍

“ အႏုဇာနာမိ ဘိေကၡ၀ ဝႆံ ဝု႒ာနံ ဘိကၡဴနံ ကထိနံ အတၳရိတုံ၊ ရဟန္းတို႔ ဝါကြၽတ္ေသာ ရဟန္းတို႔အား ကထိန္ခင္းျခင္းငွာ ခြင့္ျပဳ၏ ”

ဟု အစရွိသည္ျဖင့္ ကထိန္ခင္းျခင္း (ကထိန္သကၤန္း) ကို ရွင္ေတာ္ ျမတ္ဘုရား ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါသည္။

၁။ ဥစၥာဓန၊ ေပါႂကြယ္ဝလည္း၊ ေလာဘစုံမက္၊ မလႉရက္က၊ ဘဝတြက္တာလူျဖစ္နာ၏။

၂။ ဘုရားသာသနာ၊ ႀကဳံေတြ႕ပါလည္း၊ ေကာင္းစြာ သီလ၊ မတည္ၾကလွ်င္၊ ဘဝတြက္တာ လူျဖစ္နာ၏။

၃။ သူေတာ္တရား၊ နာရျငားလည္း၊ ေလးစားႀကိဳးကုတ္၊ အားမထုတ္က၊ ဆုတ္ယုတ္သင့္မွာ လူျဖစ္နာ၏။

၄။ ဗုဒၶတရား၊ ရွိေနျငားလည္း၊ အမွားႏွစခ်ိဳက္ လမ္းလြဲလိုက္က၊ အမိုက္ထိပ္ဆုံး လူျဖစ္ရႈံး၏။

၅။ လက္ရွိဘဝ၊ မရႈံးရေအာင္၊ ဒါနသီလာ၊ ဘာဝနာကို၊ မကြာေန႔ည၊ ႀကိဳးစားမွလွ်င္ ဘဝသင့္တြက္ အျမတ္ထြက္မည္ ဆက္ဆက္ႀကိဳးစားၾကရာသတည္း။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *