ေရွ႕ေနငွားဖို႔ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ဘူးဆိုသူေတြအတြက္ အခမဲ့ေရွ ့ေနအျဖစ္ ကူညီေပးေနတဲ့ အဖြဲ႕ႀကီး

ေရွ႕ေနငွားဖို႔ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ဘူးဆိုသူေတြအတြက္ အခမဲ့ေရွ ့ေနအျဖစ္ ကူညီေပးေနတဲ့ အဖြဲ႕ႀကီး

ဒီသတင္း မွ်ေဝေပးပါ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ စြပ္စြဲခံထားရၿပီး ေရွ႕ေနငွားရမ္းရန္ ေငြေၾကးမတက္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ ေရွ႕ေနအျဖစ္ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ IBJ တရားမွ်တမႈစင္တာမွာ ကူညီလိုက္ပါ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနတယ္။

အခ်ိန္ေတြ ၾကာလာေတာ့ ရပ္႐ြာထဲမွာဥပေဒနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ မသိနားမည္သူေတြ မ်ားလာတယ္ဆိုတာ ပိုသိလာရတယ္။

အသိပညာနည္းပါသူေတြ မ်ားလာတယ္ဆိုတာ ပိုသိရတယ္။ အခြင့္ေရးရရင္ ဒီထက္ပိုၿပီး ဥပေဒပညာ မွ်ေဝေရး လုပ္ငန္းေတြလုပ္ခ်င္ပါတယ္။

IBJ တရားမွ်တမႈစင္တာ ၆၂လမ္း ႏွင့္ ၆၃လမ္းၾကား ။၂၈ လမ္းႏွင့္ ၂၉ လမ္းၾကား။ ျမစႏၵာလမ္းသြယ္။

09-427590798/ 09-402597032 ေတာင္ႀကီး ေတာင္ငူ ဘားအံ ေတြမွာ႐ုံးခြဲရွိပါတယ္။

စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအေနႏွင့္လည္းေရွ႕ေနငွားရမ္းရန္ အခက္အခဲရွိပါက IBJ တရားမွတမႈစင္တာမွ အခမဲ့ ေရွ႕ေနအျဖစ္လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္ Credit:သံပါးစပ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *