ဘုရားကို ဘာေၾကာင့္ရွိခိုးရသလဲ” ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း မျဖစ္မေန သိထားသင့္တာမို႔ မွ်ေ၀လိုက္ရပါတယ္

ဘုရားရွင္ဟာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ဘုရားျဖစ္ ေအာင္ က်င့္တယ္ ။ ဘုရားျဖစ္ၿပီးေနာက္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳ သြားၿပီး ျဖစ္တယ္ ။ ဒီအတြက္ အျခားသူေတြက ဘာရွိခိုးဦးခ်ေနစရာ လိုသလဲလို႔ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အျမင္နဲ႔ ေတြးေခၚ ေျပာဆိုတတ္ၾကပါတယ္ ။

ရွိခိုးဦးခ်သင့္တဲ့ အေၾကာင္းေတြက အမ်ားႀကီးပါ ။ ဒီထဲက အမ်ားနားလည္တဲ့ အေၾကာင္းတစ္ခုကို ေျပာရရင္ အႏႈိင္းမဲ့ ေက်းဇူးရွင္ ျဖစ္လို႔ပါပဲ ။

ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူး တရားေတြဟာ သတၱဝါေတြအေပၚ ေျပာမကုန္ေအာင္ ႀကီးမားမ်ားျပားလြန္းပါတယ္ ။ ဘုရားတစ္ဆူရဲ႕ ရွိခိုးဦးခ် ထိုက္တဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ ၊

ေက်းဇူးေတာ္ေတြကို အျခားဘုရား တစ္ဆူက တစ္သက္လုံး ေဟာေတာ္မူေပမဲ့ ကုန္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိဘူးလို႔က်မ္းဂန္ေတြမွာ ျပဆိုထားပါတယ္ ။

ေက်းဇူးတရားကို အပိုင္းသုံးပိုင္းခြဲၿပီး ေျပာခ်င္ပါတယ္ ။ လက္ရွိဘဝတစ္ပိုင္း ၊ တမလြန္သံသရာ တစ္ပိုင္းႏွင့္ ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရးတစ္ပိုင္းပါ ။

လက္ရွိဘဝအေနႏွင့္ – ဒါက ေကာင္းတဲ့အျပဳအမူ ၊ အေျပာအဆို ၊ အႀကံ အစည္ (ကုသိုလ္တရား) ၊ ဒါက မေကာင္းတဲ့အျပဳအမူ ၊ အေျပာအဆို ၊

အႀကံအစည္ (အကုသိုလ္တရား) လို႔ကုသိုလ္ ၊ အကုသိုလ္တို႔ရဲ႕ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ေတြ ။ ဒါက ကုသိုလ္ရဲ႕ အက်ိဳး ၊ ဒါက အကုသိုလ္ရဲ႕ အျပစ္လို႔ ကုသိုလ္ ၊ အကုသိုလ္ရဲ႕ အက်ိဳးအျပစ္ေတြ ။

ကုသိုလ္ ၊ အကုသိုလ္ အားေလ်ာ္စြာ သတၱဝါေတြ က်င္လည္ရတဲ့ ေအာက္ဆုံး အဝီစိ ၊ အထက္ ဘဝဂ္တိုင္ေအာင္ ဘုံဘဝေတြ ။

ဒါေတြကို ဘုရားရွင္ ေဟာျပေတာ္မူလို႔ သတၱဝါေတြ သိၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အခ်ိဳ႕က ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို မိဘဘိုးဘြား ၊ ဆရာသမားေတြ ေျပာျပလို႔ သိရတာပါလို႔ ေစာဒကတက္ ႏိုင္ပါတယ္ ။

တကယ္ေတာ့ မိဘဘိုးဘြား ဆရာသမား ေတြဟာ ကိုယ္တိုင္ ထိုးထြင္းသိလို႔ ေျပာႏိုင္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး ။ ဘုရားရွင္ ေဟာေျပာၫႊန္ျပမႈေၾကာင့္ သိၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဘုရားရွင္ဆီက တစ္ဆင့္သိရလို႔ ေျပာျပႏိုင္ ၊ ဆုံးမႏိုင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေတြကိုသိေတာ့ ဘယ္လို အက်ိဳးရွိသလဲလို႔ ေမးစရာရွိပါတယ္ ။ အကုသိုလ္ကိုသိ ၊ အကုသိုလ္အျပစ္ကို ျမင္ေတာ့ အကုသိုလ္လုပ္ရမွာ ေၾကာက္တတ္လာပါတယ္ ။

အကုသိုလ္အျပစ္ကို ခံယူရမွာေၾကာက္လို႔ အကုသိုလ္ ဆိုရင္ ေရွာင္ၾကဥ္လာတတ္ပါတယ္ ။ ကုသိုလ္ကိုသိ ၊ ကုသိုလ္အက်ိဳးကိုျမင္ေတာ့ ကုသိုလ္ေရးမွာ ထႂကြႏိုးၾကား လာတတ္ပါတယ္ ။ ကုသိုလ္ အက်ိဳးကို ခံယူရမွာသိလို႔ ကုသိုလ္ေရးကို ရွာေဖြ လုပ္တတ္လာပါတယ္ ။

အကုသိုလ္မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္တာေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ ဘဝမွာ မိမိ ၊ သူတစ္ပါး ကိုယ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး မွ လြတ္ကင္းရပါတယ္ ။ ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ရန္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လြတ္ကင္းရပါတယ္ ။

ကုသိုလ္မႈကို ျပဳလုပ္တာေၾကာင့္ ေလာကီ ၊ ေလာကုတ္ၱရာ ေကာင္းက်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံစားရ ပါတယ္ ။ ဒီအက်ိဳးတရားေတြဟာ ဘုရားရွင္ ေဟာေျပာ ၫႊန္ျပမႈကို အေၾကာင္းခံၿပီး လက္ရွိဘဝမွာ ခံစားၾကရတဲ့ အက်ိဳးတရားေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ။

တမလြန္အေနႏွင့္ ေျပာရရင္ –မိဘဘိုးဘြားေတြက ေ႐ႊ ၊ ေငြ ၊ စိန္၊ ေက်ာက္ ၊ စတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာ အေမြေတြ တစ္သက္လုံး သုံးမကုန္ ျဖဳန္း မကုန္ေအာင္ ေပးႏိုင္တယ္ ထားဦးေတာ့ ၊

ဆရာသမား ေတြက ေလာကအလယ္ တင့္တင့္တယ္တယ္ ေနႏိုင္ ေအာင္ ပညာရပ္ေတြ ဘက္စုံသင္ေပးတယ္ပဲ ထားဦး ေတာ့ ။

ဒါေတြဟာ တစ္ဘ၀ တစ္သက္စာသာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ေနာင္ဘ၀ သံသရာတိုင္ေအာင္ ဒီပစၥည္းဥစၥာ ၊ ဒီအသိ ပညာေတြကို တစ္ခုမွ ယူသြားလို႔ မရပါဘူး ။

ဘုရားရွင္ကေတာ့ ဒီလိုပစၥည္းဥစၥာ ၊ ဒီလိုအသိပညာ ေတြကို သံသရာတေလွ်ာက္ ယူသြားႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္း ေတြကို ၫႊန္ျပေတာ္မူပါတယ္ ။

လိုခ်င္တဲ့ဘ၀ ၊ လိုခ်င္တဲ့ ေကာင္းက်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရယူႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းေပါင္း မ်ားစြာကို အေသးစိတ္ ၫႊန္ျပေတာ္မူပါတယ္ ။

ဒီၫႊန္ၾကား ခ်က္ေတြအတိုင္း လိုက္နာ က်င့္သုံးၾကသူေတြဟာ ပစၥည္းဥစၥာ ၊ အသိပညာေတြကို သံသရာတေလွ်ာက္ ယူေဆာင္ ႏိုင္ၾကပါတယ္ ။

လိုခ်င္တဲ့ဘ၀ ၊ လိုခ်င္တဲ့အက်ိဳးတရား ေတြကို ရယူႏိုင္ၾကပါတယ္ ။ ဒါေတြဟာ ဘုရားရွင္ ေဟာေဖာ္ၫႊန္ျပမႈကို အေၾကာင္းခံၿပီး သံသရာမွာ ခံစား ၾကရတဲ့ အက်ိဳးတရားေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ေျပာရရင္ သတၱဝါေတြ ဘဝအျပစ္ကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္တတ္ဖို႔ ၊ဘ၀ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ကင္းေအာင္ က်င့္ႀကံ အားထုတ္တတ္ဖို႔ နည္းလမ္းမ်ားစြာကို ဘုရားရွင္ ၫႊန္ၾကားေတာ္ မူပါတယ္ ။

ဒီနည္းလမ္းေတြအတိုင္း လိုက္နာၾကလို႔ ဘ၀၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္သြားၾက သူေတြ မေရမတြက္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး ။ လက္ရွိ လိုက္နာ က်င့္ႀကံၾကဆဲလည္း အမ်ားႀကီးပါ ။ ေနာင္လည္း လိုက္နာ က်င့္ႀကံၾကဦးမွာပါ ။

ဒီေတာ့ ယခုဘ၀ ၊ ေနာင္သံသရာႏွင့္ ဘ၀ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ပါ မိမိအေပၚ ေက်းဇူးအမ်ားဆုံး ပုဂ္ၢိဳလ္ကို ၫႊန္ျပပါဆိုရင္ ဘုရားရွင္ကိုသာ ျပရပါလိမ့္ မယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ဟာ သတၱဝါေတြအတြက္ ဘယ္လိုမွ ႏႈိင္းယွဥ္စရာမရွိတဲ့ အႏႈိင္းမဲ့ ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္ ပါတယ္။

ဒါက ေက်းဇူးခံပုဂ္ၢိဳလ္ အားလုံးအတြက္ သိမ္းႀကဳံး ေဖာ္ျပျခင္းပါ ။ သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရွင္ ရဟန္းေတြအတြက္ကေတာ့ ဘဝရပ္တည္မႈတစ္ခုလုံးဟာ ဘုရားရွင္ကို မွီခိုၾကရတာပါ ။

တစ္ပါးတည္းအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ ၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေက်ာင္း အေဆာက္ အအုံ ေနရာထိုင္ခင္း ႀကီးက်ယ္ပါေစ ၊ စားေသာက္ ဖြယ္ရာ ျပည့္စုံပါေစ ၊ အဝတ္အထည္ေပါမ်ားပါေစ ၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးပစၥည္း ျပည့္စုံပါေစ ၊

ဒါေတြ အားလုံးဟာ ဘုရားရွင္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ မိမိတို႔ရဲ႕ အတိတ္ကံ ၊ ပစၥဳပၸန္လုပ္ရပ္ ပါသင့္သေလာက္ပါေပမဲ့ ဘုရားရွင္ကို အမွီျပဳ ျဖစ္ေပၚ လာတာသာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒီအေျခအေနကို သတိရေစ ခ်င္လို႔ ပဌမ ေ႐ႊက်င္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ““စိန္ နားကပ္ေရာင္ေၾကာင့္ ပါးမွာေျပာင္ တပည့္ေမာင္ တို႔ မေထာင္နဲ႔”” လို႔ အသိေပး ဆုံးမေတာ္မူခဲ့ပါတယ္ ။

နားမွာဆင္ထားတဲ့ စိန္နားကပ္ေရာင္ေၾကာင့္ ပါး ကေလး ျဖဴျဖဴဝင္းဝင္း ျဖစ္ေနတာကို ပါးက စိန္နားကပ္ရဲ႕ ေက်းဇူးကို မျမင္ဘဲ ငါ့ဘာသာ သဘာဝအေလ်ာက္ ျဖဴေဖြးဝင္းအိေနတာပါလို႔ မာနမေထာင္သင့္သလို ၊

သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရွင္ရဟန္းေတြလည္း ေနေရး ၊ ဝတ္ေရး ၊ စားေသာက္ေရးစတဲ့ အရာေတြ ျပည့္စုံေပါ မ်ားေနတာ ကိုယ့္အစြမ္းအစထင္ၿပီး မာနမေထာင္မိဖို႔။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဘုန္းကံေၾကာင့္လို႔ သိဖို႔ ၊ ဘုရားေက်းဇူးကို သတိရဖို႔ ဆုံးမတဲ့စကား ျဖစ္ပါတယ္ ။

အသိပညာပိုင္း ၊ က်င့္ႀကံအားထုတ္ပိုင္းေတြမွာေတာ့ ဘုရားေက်းဇူး ႀကီးမားမႈကို အထူးေျပာစရာ မလိုပါဘူး ။ အားလုံး ဘုရားရွင္ကို မွီခိုအားထားၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဘုရားေက်းဇူးကို အေျခခံၿပီး ဘဝရပ္တည္ ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ မိမိႏွင့္တကြ သတၱဝါေတြအေပၚ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဒီေလာက္မ်ားျပားတဲ့ ေက်းဇူးတရားေတြကို အနည္းဆုံး တစြန္းတစ ျမင္တတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္ ။

တစြန္းတစ ျမင္တတ္ရင္ပဲ ဘုရားရွင္ကို သတိရတိုင္း ၊ ႐ုပ္ပြားေတာ္ ၊ ေစတီေတာ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရတိုင္း ရွိမခိုး ဦးမခ်ဘဲ မေနႏိုင္ ျဖစ္လာမွာပါ ။ ရွိခိုးမ၀ ၊ ဦးခ်မဝျဖစ္ လာမွာပါ ။ ရွိခိုးဦးခ်ေနရတာကို ၾကည္ႏူးမဆုံး ျဖစ္လာမွာပါ ။

တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက အခ်ိန္မရလို႔ ျဖစ္ေစ အျခား အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဘုရားဆီ အာ႐ုံမေရာက္ ဘဲဝတ္ေက်႐ုံ ရွိခိုးတဲ့ အေလ့အထ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေပမဲ့ မိမိရဲ႕ အႏႈိင္းမဲ့ ေက်းဇူးရွင္အျဖစ္ တစြန္းတစ သိျမင္ လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ဝတ္ေက်႐ုံ ရွိခိုးတဲ့အက်င့္ လုံး၀ ေပ်ာက္သြားမွာပါ ။

တစ္စြန္းတစ္စထက္ပိုၿပီး ဘုရား ေက်းဇူးကို သိျမင္လာေလ ပိုၿပီး ရွိခိုးဦးခ်လို႔ မဝေလ ျဖစ္လာမွာပါ ။ ဒီေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ရွိခိုးရသလဲဆိုတဲ့ အေမးကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျဖရရင္ လက္ရွိဘဝအေရး ၊ ေနာင္သံသရာ အေရးႏွင့္ ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရးေတြမွာ ရွင္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးတရားေတြဟာ သတၱဝါေတြအေပၚ မ်ားျပား လြန္းပါတယ္ ။

အျခား ဘယ္လူ ၊ ဘယ္နတ္ ၊ ဘယ္ျဗဟၼာ ၊ ဘယ္လိုပုဂ္ၢိဳလ္ရဲ႕ ေက်းဇူးတရားကမွ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးတရားကို မႏႈိင္းယွဥ္ဝံ့ေအာင္ ဘုရားေက်းဇူး ႀကီးမားလွပါတယ္ ။ ေက်းဇူးတရားႏွင့္ ပတ္သက္လာရင္ ရွင္ေတာ္ဘုရားဟာ သတၱဝါေတြရဲ႕ အႏႈိင္းမဲ့ ေက်းဇူးရွင္ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ကို ရွိခိုးဦခ် ကန္ေတာ့ ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ရွိခိုးတဲ့ အဓိပၸာယ္က ဘာလဲ ၊ ဘယ္လို အခ်က္အလက္ေတြ လိုအပ္ပါသလဲ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံးမွာ အေလးအနက္ အျမတ္ တႏိုးထားတဲ့ အစိတ္အပိုင္းကို ျပပါဆိုရင္ ဦးေခါင္းပိုင္း ကို ျပရပါလိမ့္မယ္ ။

ဥပမာအေနျဖင့္ေျပာရရင္ အခ်င္း ခ်င္း ေနာက္ေျပာင္ၾကည္စယ္ၾကရင္း တစ္ေယာက္က အျခားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေျခ ၊ လက္ ၊ ေပါင္ ၊ ခါး စတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ကိုင္တြယ္ ၊ ထိပါး ၊ ပုတ္ခတ္တဲ့ အခါ ထူးျခားတဲ့ အမူအရာကို မျပတတ္ၾကေပမဲ့ ဦးေခါင္း ကို ထိလာရင္ေတာ့ မႏွစ္သက္တဲ့ အမူအရာကို ျပလာ တတ္ၾကပါတယ္ ။

မႀကိဳက္တဲ့ အမူအရာႏွင့္ ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္တတ္ၾကပါတယ္ ။ အသက္ ၊ သိကၡာ ၊ ဂုဏ္ဝါႀကီးသူရဲ႕ ဦးေခါင္းကို ကိုင္တြယ္ ထိပါးတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အင္မတန္ မဖြယ္မရာအလုပ္ ၊ ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့ အျပဳအမူ အျဖစ္ မွတ္ယူတတ္ၾကပါတယ္။

ဒါက ဘာသေဘာလဲ ဆိုရင္ ဦးေခါင္းဟာ သူသူငါငါအျမတ္တႏိုး တန္ဖိုး ထားတဲ့အရာျဖစ္ေၾကာင္းျပဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒီေလာက္ အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုးထားတဲ့ ဦးေခါင္းကို ၾကမ္းျပင္ ၊ ေျမျပင္ထိေအာင္ ေအာက္သို႔ခ်ၿပီး ရွိခိုး ကန္ေတာ့တယ္ဆိုတာဦးထိပ္မွာ ထားျခင္း ၊ ႐ိုေသ ေလးစားျခင္း ၊ ျမတ္ႏိုးျခင္း ၊ ယုံၾကည္ျခင္းသေဘာကို ျပဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါတြင္မကပါဘူး ။ သတၱဝါေတြဟာ အတၱမာနကို အလြန္ေရွ႕တန္းတင္တတ္ၾကပါတယ္ ။

အျပဳအမူ, အေျပာ အဆိုကစၿပီး သူတစ္ပါးအေပၚ နည္းနည္းေလး အေပၚစီး က ေျပာရလုပ္ရမွ ေက်နပ္တတ္ၾကပါတယ္ ။ တစ္ဖက္ လူကလည္း ““အတင္စီးခံရတယ္”” လို႔ထင္ျမင္လိုက္တာနဲ႔ ““ငါ့ကို ဘာေကာင္မ်ား ေအာက္ေမ့လဲ”” စသည္ ျဖင့္မာနေထာင္တတ္ၾကပါတယ္ ။

မာနကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး ျပန္လည္ေျပာဆို ျပဳမူတတ္ၾကပါတယ္ ။ မာနတရားဟာ ခ်ိဳးႏွိမ္ဖို႔ ၊ ပယ္သတ္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ အရာတစ္ခုပါ ။ အၿပီးတိုင္ပယ္ဖို႔ဆိုတာ ေလာကုတၱရာ မဂ္ႏွင့္မွ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။

မဂ္ေလးမ်ိဳးထဲမွာ ေနာက္ဆုံး မဂ္တရားႏွင့္သာ အၿပီးတိုင္ ဖ်က္ဆီး ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ သတၱဝါေတြရဲ႕ သႏၲာန္မွာ အႀကီးအက်ယ္ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ တရားပါ ။

ရွိခိုးဦးခ်တယ္ဆိုတာ ဒီေလာက္ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ မာနတရားကို အတတ္ႏိုင္ ဆုံး ခ်ိဳးႏွိမ္ေလွ်ာ့ခ်တဲ့ သေဘာကိုျပဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ လည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ ရွိခိုးတဲ့အခါ အဂၤါ ငါးခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စုံဖို႔ လိုေၾကာင္း က်န္းဂန္ေတြမွာ ဖြင့္ဆိုၾကပါတယ္ ။

(၁) လက္ဝါးႏွစ္ဖက္ ၊

(၂) ေျခေထာက္ႏွစ္ခု ၊

(၃) တံေတာင္ႏွစ္ခု ၊

(၄) ဒူးႏွစ္ခု ၊

(၅) နဖူး ၊ ဒီငါးခုဟာ ရွိခိုးသူတည္ရာအခင္း ၊ ဒါမွမဟုတ္ ၾကမ္းျပင္ေျမႀကီးမွာ ထိေနရမယ္လို႔ ျပဆိုၾကပါတယ္ ။ ဒီအဂၤါရပ္ ငါးခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စုံတဲ့ ရွိခိုးမႈကို ထိျခင္း ငါးပါးႏွင့္ ရွိခိုးမႈလို႔ အေလးအနက္ မိန႔္ဆိုထားၾကပါတယ္ ။

ခုေခတ္မွာေတာ့ ဒီလို စနစ္တက် ရွိခိုးႏိုင္သူကို ျမင္ေတြ႕ရဖို႔ အလြန္ ခဲယဥ္းပါတယ္ ။ ဆရာေကာင္းေတြရဲ႕ အဆုံးအမႏွင့္ ေတြ႕ထိ ေနထိုင္ခဲ့ရသူေတြဆီမွာသာ ေတြ႕ရပါတယ္ ။

အရွင္နႏၵေသနာလကၤာရ

(“ဘာသာေရး အႏွစ္သာရမ်ား(အပိုင္း-၁)” စာအုပ္မွ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *