“လစဥ္ ေငြ (၁၀) သိန္းေပးထားရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြကို ခိုင္းဖို႔ ေမ့မထားၾကပါနဲ႔”

“လစဥ္ ေငြ (၁၀) သိန္းေပးထားရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြကို ခိုင္းဖို႔ ေမ့မထားၾကပါနဲ႔”

တကယ္မွန္တဲ့ ကိစၥေတြအတြက္ ရဲစခန္း၊ တရား႐ုံးက ဘာမွ မလုပ္ေပးလို႔ စိတ္ပ်က္လက္မေလွ်ာ့လိုက္ပါနဲ႔။နည္းလမ္းရွိပါေသးတယ္။က်ေနာ္တို႔ အခက္အခဲေတြ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ခိုင္းဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြ ရွိပါတယ္။

သူတို႔ကို အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ ေျပာပါ။တခ်ိဳ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဘာလုပ္ေနမွန္းေတာင္ မသိရပါဘူး။ လူထုက မဲေပးရတာနဲ႔ တန္ေအာင္လစဥ္ ေငြ (၁၀) သိန္းေပးထားရတာနဲ႔ တန္ေအာင္ သူတို႔ကို မ်ားမ်ားခိုင္းဖို႔ လိုပါတယ္။အလုပ္ျဖစ္ မျဖစ္ အေျဖကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ျမန္မာႏိုင္ငံက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားဟာ မိမိတို႔မွာ အခြင့္အာဏာ အျပည့္ရွိေနတယ္ဆိုတာမေမ့ပါနဲ႔။

ျပည္သူလူထုကလဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို
လစဥ္ ေငြ (၁၀) သိန္းေပးၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ သြားအိပ္ဖို႔မဲေပးထားတာ မဟုတ္ဘူး၊ျပည္သူေတြကလဲ သူတို႔ကို လူထုကိုယ္စား ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔၊ ခိုင္းဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားတာ ဆိုတာကိုမေမ့ၾကပါနဲ႔။တခ်ိဳ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆိုရင္ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲ ၿပီးသြားကတည္းက ျမင္ေတာင္ မျမင္ရေတာ့ဘူး။ သူတို႔ ဘာလုပ္ေနမွန္းလဲ လူထု မသိရဘူး။

ေဖ့ဘုတ္မွာ တင္ၿပီး ဘာမွလဲ မလုပ္ေပးဘူးလို႔ ေအာ္မေနပါနဲ႔။ ဘာမွကို ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္လုံလုံနဲ႔ေျပာျပ ေျဖရွင္းခိုင္းပါ။

အကူအညီေတာင္းတာ မဟုတ္ပါ။ ခိုင္းပါ၊၊

#DHANA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *