“အီတလီ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေလာကနာထ မိန႔္ေတာ္မူတဲ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ (၂) မ်ိဳး ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္”

“အီတလီ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေလာကနာထ မိန႔္ေတာ္မူတဲ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ (၂) မ်ိဳး ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္”

(အီတလီ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေလာကနာထ မွ သာသနာေရးအရာရွိ ဦးဟန္ေ႒းကို ေျပာၾကားခဲ့ေသာစကား) ႀကိဳက္လို႔ ေကာ္ပီကူး မွ်ေဝလိုက္ပါသည္

အီတလီ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေလာကနာထ မွ သာသနာေရးအရာရွိ ဦးဟန္ေ႒းကို ေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကား

ဒကာႀကီး ဦးဟန္ေ႒း

ျမန္မာျပည္က ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြဟာ ဘုရင့္သားကေန ဘုရင္ ျဖစ္လာတာနဲ႔တူတယ္၊

ႏိုင္ငံျခားသား ဘာသာျခားကေန ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာတဲ့ သူေတြကေတာ့ ဆင္းရဲသားကေန ဘုရင္ျဖစ္လာတာနဲ႔ တူတယ္၊

ဘုရင့္သားေတာ္ကေန ဘုရင္ျဖစ္လာတဲ့အခါ လြယ္ကူလြန္းေတာ့ ဘုရင္ အျဖစ္ကို သိပ္တန္ဖိုး မထားသလိုျမန္မာျပည္သားမ်ားဟာလည္း ဗုဒၶဘာသာ အျဖစ္ကို လြယ္လြယ္ကူကူရေတာ့ ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ကို တန္ဖိုး သိပ္မထားၾကဘူး၊

ဘုရားေဟာ ဘာသာတရား အဆုံးအမအတိုင္း သိပ္ယုံယုံၾကည္ၾကည္ လိုက္နာ၊ က်င့္ႀကံ၊ အားထုတ္တာ သိပ္မေတြ႕ရဘူး၊ ဝမ္းေရးအတြက္ ဘဝရပ္တည္ေရးကိုပဲ ဦးစားေပးၾကတယ္၊

တခ်ိဳု႔ဆို ဘာသာေတာင္ ေျပာင္းၾကေသးတယ္၊ဆင္းရဲသားအျဖစ္က က်ားကုတ္က်ားခဲ ႀကိဳးစားၿပီး ဘုရင္ ျဖစ္လာတဲ့သူက ဘုရင္ အျဖစ္ကို အလြန္တန္ဖိုးထားသလို က်ဳပ္တို႔လို ဘာသာျခား ဘဝကေန အခက္အခဲ မ်ားစြာကို ေက်ာ္လႊားၿပီးမွ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာသူေတြကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာကို အလြန္တန္ဖိုးထားတယ္

ဘယ္ေလာက္အထိ တန္ဖိုးထားသလဲဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ကို အသက္ထက္ တန္ဖိုးထားတယ္။

#Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *