(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အတြက္ သိန္း ၅၀၀၀ ဆုႀကီး မဟာကံထူးရွင္

(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အတြက္ သိန္း ၅၀၀၀ ဆုႀကီး
မဟာကံထူးရွင္

ကက – ၂၅၉၉၃၄

ဦးဖိုးစိန္ေအာင္ ( အင္းစိန္- အက်ဥ္းဦးစီးဌာန)

ကံေပၚႀကီး ထီဆိုင္(အင္းစိန္-ပင္ရင္း)ကေနကံစမ္းၿပီး ကံထူးသြားပါတယ္။

ကံေပၚႀကီး ထီဆိုင္ လက္လီ/လက္ကား0943022749/09954255563

Naing Gyi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *