အိမ္မွာ ပလပ္စတစ္ ဘူးေတြ ခြက္ေတြ သံုးတတ္ရင္ ေအာက္ဖက္ကို လွန္ၾကည့္ျပီးမွာ သံုးပါ

အိမ္မွာ ပလပ္စတစ္ ဘူးေတြ ခြက္ေတြ သံုးတတ္ရင္ ေအာက္ဖက္ကို လွန္ၾကည့္ျပီးမွာ သံုးပါ

ပလပ္စတစ္ အသုံးအေဆာင္ေတြကို ေရရွည္ သုံးမယ္၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထည့္မယ္၊ သုံးမယ္လို့ ရည္ရြယ္ထားရင္ ဖင္ကိုသာ လွန္ၾကည့္လိုက္ပါ။ေအာက္ေျခတေနရာမွာ အထူးသျဖင့္ဖင္မွာ ႀတိဂံေလးထဲမွာ 1 ကေန 7 အထိဂဏန္းတလုံးနဲ စာ ၂ လုံး၊ ၃ လုံး ပါတာကို ေတြ႕ရပါမယ္။အဓိပၸါယ္ေတြ ကေတာ့

1 ဆိုရင္

(PET or PETE ) သုံးတဲ့ ပလတ္စတစ္ အမ်ိဳးအစား ပါ ။ သူက တခါပဲ သုံးလို့ ရ ပါတယ္။ ထပ္ခါ သုံးရင္ ေအာက္စီဂ်င္ နဲ႔ ေပါင္းမယ္။ ေနေရာင္ျခည္ အပူရွိန္နဲ ႔ေတြ႕ရင္ အဆိပ္ပစၥည္းေတြ ေရထဲကို ေပ်ာ္ဝင္ေစ ပါေတာ့ တယ္။

ေရသန္႔ဘူးနဲ႔ အခ်ိဳရည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားးမ်ား ကို ဒီလိုဗူး နဲ႔ထည့္ ပါတယ္။ ျပန္လည္း အသုံးမ်ား ပါတယ္။ မသုံးေစခ်င္ပါ။ အႏၲရာယ္ အရမ္းမ်ား ပါတယ္။။

3 / 7 ဆိုရင္

(PVC or PC) အဆိပ္ဓာတုေတြထြက္ၿပီး စားစရာ ေရတို့အတြင္းသို့ ဝင္နိုင္လို့ တခါပဲ သုံးသင့္ ပါတယ္။

2 / 4 ဆိုရင္

(HDPE or LDPE ) POLYETHELENE နဲ႔ လုပ္ထားလို့ အႀကိမ္ႀကိမ္ သံုးနိင္ ပါတယ္

5 ဆိုရင္( PP )

POLYPROPYLENE နဲ႔ လုပ္ထာလို့ တစ္ၾကိမ္မက သုံးနိုင္ ပါတယ္။သိထားရင္ အသုံးဝင္ပါတယ္။ မသိရင္ အႏၲရာယ္ အရမ္း ရွိ ပါတယ္။အမ်ားသိေအာင္ ျဖန္႔ေဝေပးပါ။

Credit Original

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *