အေမေျပာတဲ့ ကၽြန္မငယ္ငယ္တုန္းက သင္ခဲ့ရတဲ့ ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ပါ

အေမေျပာတဲ့ ကၽြန္မငယ္ငယ္တုန္းက သင္ခဲ့ရတဲ့ ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ပါ။

အဂၤလိပ္ဘာသာကျပန္ထားတဲ့ကဗ်ာပဲ။ လူငယ္မ်ားနဲ႔ အင္မတန္မွ စပ္ဟပ္တယ္လို့ ကၽြန္မထင္ပါတယ္´ ။

ကဗ်ာကေတာ့-

” ကၽြန္ုပ္ကို ယုံေသာသူမ်ားေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္မည္။

ဂ႐ုစိုက္ေသာသူမ်ားေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းမည္။

ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားေသာေၾကာင့္ ခြန္အားနဲ႔ျပည့္မည္။

ပင္ပန္းခံရမ်ားေသာေၾကာင့္ ရဲရင့္မည္။

မိတ္ေဆြမဲ့သူႏွင့္ ရန္သူကို မိတ္ဖြဲ႕မည္။

ေပးကမ္းေၾကာင္းေမ့လ်က္ စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းမည္။

ခြန္အားနည္းေၾကာင္းသိလ်က္ စိတ္ႏွိမ္ခ်မည္။

ရႊင္လန္းခ်စ္ခင္ေမာ္ၾကည့္လ်က္ ထူးပင့္မည္” တဲ့ ။

“ေျပာတဲ့ကိစၥအားလုံးဟာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ ျဖစ္ရမယ္။

ဒီလိုလုပ္မွပဲ ကိုယ့္အေပၚမွာ ယုံၾကည္တဲ့သူေတြရဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္ဟာ မပ်က္သြားဘူး”

#ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

Credit T Win

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *