နတ္ေတာ္လ ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္ တစ္သက္တာေဟာစာတမ္း”

နတၱာ္လအတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ အေတြးအေခၚေကာင္းသူမ်ား စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး လ်င္ျမန္ သြက္လက္၍ ထက္ျမက္ၾကမယ္။ ဘယ္အလုပ္ကိုမဆို ရဲရင့္စြာ ျပဳလုပ္တတ္ၾကတယ္။ ဟန္ေဆာင္မႈကင္းၿပီး တည္ၾကည္မယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်တတ္တယ္၊ တရားေတာ္ကို အလြန္ယုံၾကည္ ေလးစားတတ္တယ္။

သမား႐ိုးက်ဆန္ဆန္ အ႐ိုးခံျပဳမူ ေနထိုင္တတ္တယ္။ ေရွ႕ေရးကို ႀကိဳတင္ေျမာ္ျမင္ႏိုင္စြမ္း ရွိမယ္။ စိတ္ဓါတ္အလြန္ ခိုင္မာထက္သန္မယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ အၿငိမ္မေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စိုးရိမ္မႈ ႀကီးေနတတ္တယ္။

ေမတၱာဂ႐ုဏာတရားႏွင့္ျပည့္စုံသေလာက္ စိတ္ႀကီးၿပီး ေဒါသႀကီးတတ္ျပန္၏။ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းစြာ တစ္ဖက္သားတို႔အား အၿမဲကူညီေနတတ္တယ္။

သို႔ေသာ္ႏႈတ္ၾကမ္းတမ္းေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားႏွင့္ ရန္သူသဖြယ္ ျဖစ္သြားရတတ္တယ္။ မည္သူ႔ကိုမဆို စိတ္႐ိုးသေဘာ႐ိုးႏွင့္ ခင္မင္စြာဆက္ဆံလိုမယ္။

မည္သူ႔ကိုမဆို ကိုယ့္စိတ္ႏွင့္ႏႈိင္းၿပီးစိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေပါင္းတတ္တယ္။ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလိုစိတ္ ႀကီးမားၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ ျမင့္မားတယ္။ အရာရာကိုအေလးအနက္ထားၿပီး လုပ္ကိုင္တတ္တယ္။

အေရးႀကဳံလာက သတၱိအလြန္ေကာင္းၿပီး ေျဗာင္လုပ္၊ ေျဗာင္ေျပာတတ္၏။ ကိုယ့္ဘက္ကမွန္သည္ထင္က မည္သည့္ကိစၥမဆို လုပ္ရဲ ကိုင္ရဲေသာ အက်င့္ရွိတတ္တယ္။ ဟန္ေဆာင္မႈကို အလြန္မုန္းတတ္တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ တဇြတ္ထိုး လုပ္တတ္တယ္။

စီးပြားရွာရာတြင္ ေလာဘႀကီးၿပီး ေငြကိုအထူးေခြၽတာ သုံးစြဲတတ္သေလာက္ စိတ္ထဲထင္က ေလာင္းကစားဆန္ဆန္ပုံ ေအာ၍ စြန႔္စားၿပီး လုပ္တတ္တယ္။ ကုန္သြားလွ်င္လည္း မႏွေျမာတတ္။

လြပ္လပ္စြာေနထိုင္ရျခင္း လုပ္ကိုင္ရျခင္းကို အလြန္မက္ေမာ၏။ ေငြေၾကး ဥစၥာမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ရတတ္တယ္။ အမည္သတင္း ေက်ာ္ေစာတတ္၏။

အထူးသတိထားရန္မွာ ဤလဖြားတို႔သည္ စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္သေလာက္ စိတ္ဓါတ္ခက္ထန္ ၾကမ္းတမ္းသျဖင့္ ေဒါသႀကီးေသာအခါ သူတစ္ပါးကို ထိခိုက္၊ နာက်င္ေအာင္လုပ္ဖို႔၊ ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ဝန္မေလးတတ္ၾကေခ်။ ေဒါသကိုအထူးထိန္းဖို႔လိုပါတယ္။ ထက္ျမက္သေလာက္ လိမၼာပါးနပ္မႈရွိမယ္။

သူတစ္ပါးမေတြးေသာ ရႈေထာင့္မွ ေတြးတတ္ျမင္တတ္တယ္။ အထူးမွာ ဒီလေမြးဖြားသူတို႔သည္ အနာဂါတ္ကို ႀကိဳတင္ သိႏိုင္စြမ္းေသာ ပါရမီဓါတ္ခံရွိၿပီး အိပ္မက္ထူး အတိတ္ထူး နိမိတ္ထူးတို႔ျဖင့္ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္သိႏိုင္စြမ္း ရွိၾကမယ္။ သမာဓိထူေထာင္ေပးပါက အထူးထက္ျမက္တတ္ၾကပါမယ္။

ကိုယ္ပိုင္အေတြး ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးအတိုင္း လုပ္သျဖင့္ သူတစ္ပါးတု႔ိထက္ ႏွာတစ္ဖ်ားသာေသာ ဘဝကို ရရွိသြားတတ္၏။ ပင္ကိုယ္ စိတ္ရင္းတြင္အလြန္ၾကင္နာ သနားတတ္ၿပီး သူတစ္ပါးတို႔ကို ကူညီရန္ ဒုကၡေရာက္သူတို႔ကို ကယ္တင္ရန္ လူ႔ေလာကသို႔ ေရာက္လာသူမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ သူတစ္ပါးအခက္အခဲကို ျမင္ေတြ႕ရ မကူညီဘဲ မေနႏိုင္ေခ်၊ ကိုယ့္တြင္ရွိသည္တို႔ကိုလည္း မွ်ေဝေပးတတ္တယ္။

တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ္တိုင္စားရန္၊ သုံးရန္မရွိသည္ကိုပင္ အငတ္ခံၿပီး ေပးကမ္းကူညီကာ ေပ်ာ္႐ႊင္ေနတတ္တယ္။ သူတစ္ပါးတို႔အတြက္ ဒုကၡခံၿပီး ကူညီေပးဆပ္ေနတတ္တယ္။

လူ႔ဘဝကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လိုမယ္၊ အမွန္တရားကို အထူးျမတ္ႏိုးစြာ တန္ဖိုးထားတယ္။ ဆန႔္က်င္စရာရွိကလည္း ဆန႔္က်င္ရဲတယ္ အျငင္းသန္မယ္။ ဟာသေႏွာ၍ ေပ်ာ္ေစပ်က္ေစ ေျပာဆိုတတ္ၿပီး ဇဝနဉာဏ္ ႀကီးမားတယ္။

ကတ္သီးကတ္သတ္ ရွာရွာေဖြေဖြႏွင့္ ထိမိစြာခ်က္က်စြာ ေျပာတတ္ ဆိုတတ္၏။ စိတ္ဓါတ္ အလြန္ျပင္းထန္မယ္။ အရာရာကို လြန္လြန္ကဲကဲ လုပ္တတ္တယ္။

တစ္ခုခုဆုံးျဖတ္ၿပီးက နာရီမဆိုင္း၊ မိနစ္မဆိုင္း လုပ္တတ္၏။ လြန္ကဲမႈ၊ ေလာႀကီးမႈ၊ စိတ္ျမန္မႈတို႔ေၾကာင့္ ဘဝတြင္ မၾကာခဏ အမွားကို ရင္ဆိုင္ ေတြ႕ရတတ္တယ္။ အမွားကို ဝန္ခံရဲ၏။ အမွားျမင္က အမွန္ျပင္တတ္တယ္။

တဲ့တိုးေျပာတတ္လြန္းၿပီး ဘယ္အရာကိုမွ စိတ္ထဲၿမဳံမထားဘဲ ပြင့္လင္းစြာ ေျဗာင္ေျပာတတ္လြန္း၍ လူမုန္းမ်ားမယ္။ သူတစ္ပါးႀကိဳက္သည္၊ မႀကိဳက္သည္မသိ ႐ိုးေျဖာင့္စြာ ေျပာဆိုတတ္၏။

အမွန္အတိုင္း ေျပာဆို လုပ္ကိုင္တတ္ၿပီး လိမ္ညာမႈကို အလြန္မုန္း၏။ ဘဝတြင္ မဟုတ္မခံ မာနစိတ္ႀကီးမားမယ္။ မာနကိုလုံးဝအထိမခံတတ္၊ ေမြးေျမကို စြန႔္ခြာ၍ ရပ္ေဝးတြင္ ေအာင္ျမင္ ႀကီးပြားတတ္ၾကမည္။

နတ္ေတာ္လေမြးဖြားသူတို႔သည္ စီးပြားေရးတြင္ ေအာင္ျမင္သေလာက္ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး မိသားစုကိစၥတို႔တြင္ စိတ္ရႈပ္ရတတ္၏ အခ်စ္ေရးတြင္ စိတ္ေဝခြဲမရ ျဖစ္စရာေတြ ႀကဳံတတ္တယ္။ ခုေတြ႕ ခုႀကိဳက္ ခုယူသေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ေဘးလူဘယ္သူတားတား ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ဇြတ္လုပ္တတ္ၿပီး အခ်စ္ကို ယုံ၍ ပုံအပ္တတ္တယ္။

ေနာင္တစ္ခ်ိန္ အခ်ိန္လြန္မွ ေနာင္တရတတ္ၾကပါတယ္။
အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရးတို႔တြင္ ေခါင္းေအးေအးထားၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္သင့္ပါတယ္။ အလြန္ႏူးညံ့ေသာ ႏွလုံးသားကို ပိုင္ဆိုင္ၾကၿပီး အခ်စ္ေရးတြင္ သနားလြယ္ ယုံၾကည္လြယ္ စိတ္ၫြတ္လြယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကမည္။

နတ္ေတာ္လေမြးဖြားသူမ်ားသည္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ေကာင္းသူမ်ားျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြတို႔၏ အကူအညီ အေထာက္အပံ့တို႔ကို.ရယူကာ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကသည္။

.ဘယ္အလုပ္မဆို စိတ္ဝင္တစားလုပ္ တတ္တယ္။ ဘယ္လိုအခက္အခဲမဆို ေနာက္မဆုတ္တမ္း လုပ္တတ္တယ္။ လုပ္မိေသာအလုပ္ကို တဇြတ္ထိုး လုပ္တတ္တယ္။

ေငြကို ျပင္းထန္စြာ ရွာတတ္ၿပီး သူေ႒းျဖစ္ ေခြးျဖစ္ ႀကံတတ္ၾကတယ္။ အလုပ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကတယ္။ တာဝန္ကို ႐ိုေသျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူတတ္ၾကမယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမား၍ မျဖစ္မေန ႀကိဳးစား လုပ္တတ္တယ္။

သို႔ေသာ္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ႏွစ္မ်ိဳးတြဲ၍ လုပ္ရတတ္တယ္။ တစ္ခ်ီေကာင္း ပြေပါက္ႀကံရင္း ေလာင္းကစားဘက္ ေရာက္သြားတတ္တယ္၊ သတိျပဳပါေလ၊ စီးပြားေရးကို ေလာင္းကစား ဆန္ဆန္လုပ္ရင္း ပြေပါက္ႀကဳံၿပီး ႀကီးပြားလိမ့္မည္။

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ ကြၽမ္းက်င္မယ္။ စိတ္ကူးရသလို ထလုပ္တတ္တယ္။ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ မည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ် မေထာက္ဘဲ ေျပာစရာရွိက ေျပာင္ေျပာတတ္တဲ့ ဉာဥ္ရွိမည္။

နတ္ေတာ္လေမြးဖြားသူတို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ျခင္းထက္ အတတ္ပညာရွင္အျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳက ပိုၿပီး ေအာင္ျမင္တတ္ပါတယ္။ စိတ္ျမန္ကိုယ္ျမန္ လုပ္တတ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ႀကံစည္ လုပ္ကိုင္တတ္သျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔ ဂုဏ္ယူ ေငးေမာအားက်ရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္သြားတတ္၏။ တာဝန္ယူရဲေသာ စြမ္းရည္ရွိၿပီး အခ်ိန္အခါႏွင့္ အေျခအေနကို ၾကည့္ၿပီး က်င့္သုံး လုပ္ကိုင္တတ္တယ္။

ေငြကံေၾကးကံ အလြန္ေကာင္းၾကပါမယ္။ အမဲသားေရွာင္ၾကဥ္ ေပးက အထူးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းတတ္ပါတယ္။ ပြဲစားလုပ္ငန္း၊ သတၱဳပစၥည္းမ်ား တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္း စက္ပစၥည္း၊ ယာဥ္ရထားကားတို႔တည္ေထာင္ျခင္း၊ ေရွ႕ေနအလုပ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလုပ္၊ စက္ျပင္အလုပ္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဆရာဝန္အလုပ္တို႔ အထူးေကာင္းက်ိဳးေပးပါမည္။

နတ္ေတာ္လေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ေသြးတိုးေရာဂါ ႏွလုံးေရာဂါ အဆစ္အျမစ္တို႔ ကိုက္ခဲေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဘဝတြင္ မထင္မွတ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ႀကဳံတတ္တယ္ အတက္အက် မ်ားစြာလဲ ႀကဳံတတ္တယ္။ တစ္ေန႔ေ႐ႊတစ္ေန႔ေငြသမားမ်ား ျဖစ္ၾကမယ္အထူးသျဖင့္ ေမြးရပ္ေျမမွ ခြာ၍ ျပည္ပအထိ ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္ၿပီး နာမည္ႀကီးတတ္တယ္။

ကိုယ္ခ်င္းစာတရားႏွင့္ သူတစ္ပါးတို႔ကို ကူညီတတ္ၿပီး သူတစ္ပါးကိစၥတို႔ကို တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္စြမ္းရွိမယ္။ လြပ္လပ္မႈကို ျမတ္ႏိုးသေလာက္ စိတ္ျမန္ကိုယ္ျမန္ လုပ္တတ္သျဖင့္ မထင္မွတ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ႀကဳံတတ္တယ္။ စြန႔္စြန႔္စားစား လုပ္ကိုင္ႀကိဳးစားတတ္ပါသည္။

နတ္ေတာ္လေမြးဖြားသူတို႔သည္ ထက္ျမက္သူမ်ား ျဖစ္သလို တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ေတြေဝေနတတ္တယ္။ သနားၾကင္နာတတ္သူ၊ ကူညီတတ္သူျဖစ္သလို တစ္ခါတစ္ရံ ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းၾကဳတ္သူ ျဖစ္တတ္သျဖင့္ ဘဝတြင္လည္း အသြင္သ႑ာန္ႏွစ္မ်ိဳး စ႐ိုက္ႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနတတ္သည္။

နတ္ေတာ္လေမြးဖြားသူတို႔သည္ ေငြကို ျပင္းထန္စြာရွာၿပီး နာမည္ႀကီးရန္၊ ဇိမ္ခံရန္ ဂုဏ္လုပ္ရန္ မရည္႐ြယ္ဘဲ အမ်ားကို ကူညီရန္ လႉဒါန္းရန္ အတြက္သာ ရည္႐ြယ္တတ္တယ္ မဟုတ္မခံ မာနစိတ္ႀကီးသေလာက္ လူအမ်ားကို သနားၾကင္နာစြာ ကူညီတတ္ၾကတယ္ အလြန္အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ဘဝပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ပါမည္။

ဆရာမင္းသူရ ေဗဒင္ယၾတာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *