လွ်ပ္စစ္႐ုံးစာေရး ေသဆုံးခ်ိန္တြင္ မီတာခေႂကြးက်န္ က်ပ္သိန္း ၈၀ ေပၚေပါက္

Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္

လွ်ပ္စစ္႐ုံးစာေရး ေသဆုံးခ်ိန္တြင္ မီတာခေႂကြးက်န္ က်ပ္သိန္း ၈၀ ေပၚေပါက္

မီတာခေပးေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား မီတာခေႂကြးက်န္ ေတာင္းခံထားရသည္။ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ ရာတြင္ ေနထိုင္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ သည္ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္႐ုံး ေငြကိုင္ စာေရးမွတစ္ဆင့္ မီတာခေပး ေဆာင္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း Covid-19 ေၾကာင့္ အဆိုပါစာ ေရးေသဆုံးခ်ိန္တြင္ မီတာခေႂကြး က်န္ရွိသည္ဆိုကာ ေတာင္းခံရ ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂုံ ၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာ တြင္ ေနထိုင္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္သည္ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္႐ုံး ေငြကိုင္စာ ေရးမွတစ္ဆင့္ မီတာခ (လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားခ) ေပးေဆာင္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း မီတာခေႂကြးက်န္ က်ပ္သိန္း ၈၀ ခန႔္ က်န္ရွိေနသည္ ဆိုကာ ေတာင္းခံထားရသည္ဟု သိရသည္သိရသည္။

ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္တန္ ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အပိုင္း (၁) ရွိ ၈၆၄ ခန္းအနက္ အခန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကို လွ်ပ္စစ္မီတာခေႂကြး က်န္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (YESC) က ေအာက္ တိုဘာ ၁၉ ရက္တြင္ အသိေပးအ ေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္႐ုံးမွ ေငြကိုင္ စာေရး (၂) ေဒၚစိုးစိုးမာမွတစ္ဆင့္ မီတာခေပးေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာလ ဆန္းပိုင္းတြင္ ကိုဗစ္ႏိုင္တင္း (Covid-19) ကပ္ေရာဂါျဖင့္ ေဒၚစိုးစိုးမာ ဆုံးပါးခ်ိန္တြင္ အဆို ပါမီတာခေႂကြးက်န္ ေပၚေပါက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ေဒၚစိုးစိုးမာလည္း ဆုံးၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မီတာစာ႐ြက္ လာေပးေတာ့ ေလးလစာ က်န္တယ္၊ ငါးလစာက်န္တယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ စာ႐ြက္ေပၚမွာ လအ မည္ေတြ မေဖာ္ဘဲနဲ႔ ေႂကြးက်န္ဆို ၿပီးေတာ့ ေရးခ်လိုက္တယ္။ မင္နီ နဲ႔ ေရးခ်လိုက္တယ္။ အဲဒီလို ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေတာင္း တာ’’ ဟု မီတာခေႂကြးက်န္ က်ပ္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ေတာင္းခံရသည့္ အိမ္ရာအပိုင္း (၁) ရာအိမ္မႉး ဦးေအာင္ခိုင္က Myanmar Now ကို ေျပာသည္။

မီတာစာ႐ြက္ေပၚတြင္ လက္ ေရးျဖင့္ေရးကာ လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေႂကြးက်န္က်သင့္ေငြဟုဆိုကာ လအမည္မေဖာ္ျပဘဲ ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္႐ုံးက ေတာင္းခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မီတာစာ႐ြက္ ျဖတ္ပိုင္းမ်ား တြင္ ေငြရွင္းၿပီးေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာ၏တံဆိပ္တုံး ႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ္လည္း စာ႐ြက္ အတုသာျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္႐ုံးဘက္က ဆိုသည္ဟု ဦးေအာင္ခိုင္က ေျပာသည္။

‘‘ရွင္းၿပီး လက္မွတ္ထိုးတာ လည္း ရွိတယ္။ တံဆိပ္တုံး႐ိုက္ တာလည္းရွိတယ္။ တံဆိပ္တုံး ႐ိုက္တာလည္း သူတို႔တံဆိပ္တုံး မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ အတု ဆိုၿပီး ေျပာထည့္တာ’’ ဟု ၎က Myanmar Now ကို ေျပာသည္။

မီတာခေႂကြးက်န္ေတာင္းခံ ရသူမ်ားသည္ အနည္းဆုံး က်ပ္ ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွ က်ပ္ေလးသိန္း ေက်ာ္အထိ ေတာင္းခံရျခင္းျဖစ္ ၿပီး ယခုႏွစ္ကုန္ ေနာက္ဆုံးထား ေပးသြင္းရန္ YESC က ေနာက္ဆုံး အႀကိမ္ သတိေပးစာေပးပို႔ထား သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါအိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္ သူအမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ ႐ုံးမွ ေငြကိုင္စာေရးမွတစ္ဆင့္ မီတာခေပးေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး မီတာခေပးေဆာင္ထားသည့္ အ ေထာက္အထားမ်ားလည္း ရွိ သည္ဟု ဆိုသည္။

လွ်ပ္စစ္႐ုံး ေငြကိုင္စာေရး ေဒၚစိုးစိုးမာမွတစ္ဆင့္ မီတာခ ေပးေဆာင္သူမ်ားတြင္ မီတာခ ေႂကြးက်န္ အေတာင္းမခံရသူမ်ား လည္းရွိေနၿပီး ယင္းအိမ္ရာ အပိုင္း (၁)၊ တိုက္နံပါတ္ (၈) တြင္ ေနထိုင္သူ ဦးထြန္းေအာင္ သည္ ေႂကြးက်န္ေတာင္းခံရသူ မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။

‘‘ေဒၚစိုးစိုးမာေသေတာ့မွ ဒီ ျပႆနာေပၚတာ။ ေႂကြးက်န္ရွိ တယ္၊ ကြၽန္မတို႔ မေဆာင္ဘူးဆို ရင္ အရင္လေတြကတည္းက သူ တို႔ေႂကြးက်န္ ေရးရမယ္ေလ။ အဲဒီထဲက ေႂကြးက်န္ပါလို႔ရွိရင္ လူသက္ရွိထင္ရွားရွိလို႔ ရွင္းလို႔ လြယ္တယ္။ အခုက လူေသေတာ့ ေႂကြးက်န္ ငါးလစာေတြ၊ ေလးလ စာေတြဆိုၿပီးေတာ့မွ လာတယ္’’ ဟု အဆိုပါအိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္ သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚျမင့္သက္ ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ေဒၚျမင့္သက္ေက်ာ္သည္ မီ တာတစ္ေစာင္လွ်င္ ဝန္ေဆာင္ခ က်ပ္ ၃၀၀ ယူ၍ လွ်ပ္စစ္႐ုံး ေငြကိုင္စာေရးျဖစ္သူ ေဒၚစိုးစိုးမာ မွတစ္ဆင့္ ၾကားခံမီတာခေပး ေဆာင္ေနသူလည္းျဖစ္ၿပီး ယုဇန ဥယ်ာဥ္အိမ္ရာတြင္ ထိုသို႔ေဆာင္ ႐ြက္ေနသည္မွာ သုံးႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ သည္။  မီတာခေပး ေႂကြးက်န္ ေတာင္းခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယုဇနဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ အပိုင္း(၁) တိုက္အမွတ္ (၉) တြင္ ေနထိုင္သူ ဦးေသာင္းလြင္ႏွင့္ တိုက္အမွတ္ (၁၁) တြင္ ေနထိုင္သူ ပန္းခ်ီဆရာ ေမာင္႐ူပါတို႔က ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ထံ တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီး တိုင္ၾကားခံရသူမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္႐ုံးမန္ေနဂ်ာ ဦးတင္ထက္ စိန္ႏွင့္ လက္ေထာက္အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္ေ႐ႊအပါ ႐ုံးဝန္ ထမ္းအားလုံးပါဝင္သည္။

မီတာခ ေႂကြးက်န္အျဖစ္ ၇၆,၀၀၀ က်ပ္ကို ဒီဇင္ဘာလကုန္ ေနာက္ဆုံးထားေပးသြင္းရန္ YESC က ေတာင္းခံလႊာကို ရရွိ ထားသည္ဟုလည္း ပန္းခ်ီဆရာ ေမာင္႐ူပါက ေျပာသည္။

‘‘စာေရး (ေဒၚစိုးစိုးမာ) လုပ္ တယ္ဆိုတာ သူတို႔ လုံးဝျငင္းမရ ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စာ႐ြက္မွာ မန္ေနဂ်ာလက္မွတ္ ေတြပါေနတယ္’’ ဟု ပန္းခ်ီဆရာ ေမာင္႐ူပါက Myanmar Now ကို ေျပာသည္။

‘‘မီတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔က ဆုံးသြားတဲ့အစ္မႀကီး ဆီမွာ သြားသြားေဆာင္တာ။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ဌာနကလည္း သတ္မွတ္ ထားတာ ရွိတယ္ေလ။ အျခားသူ ဘယ္သူမွ ေပးေဆာင္လို႔မရဘူး ဆိုတာ။ အကုန္လုံးနီးပါးက ကိုယ္တိုင္လာမေဆာင္ဘူး’’ ဟု တိုင္ၾကားခံထားရသူ ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာ ဦးတင္ထက္ စိန္က ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္႐ုံးမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားခေတာင္းခံစာအရ ဓာတ္ အားခေပးေဆာင္ရာတြင္ သတ္ မွတ္ထားေသာ ေငြလက္ခံဌာန မ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ေပးသြင္းၾက ရန္ႏွင့္ မီတာစာေရးကိုျဖစ္ေစ၊ အျခား လွ်ပ္စစ္ဝန္ထမ္းကိုျဖစ္ ေစ၊ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံ ေပးသြင္း၍ ေငြေၾကးျပႆနာေပၚ လာပါက ေပးဆာင္သူမ်ား၏ တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါတိုင္ ၾကားခ်က္ကို ရန္ကုန္တိုင္းအစိုး ရအဖြဲ႕က စိစစ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚ နီလာေက်ာ္က ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ တြင္ Myanmar Now ကို ေျပာ သည္။  

‘‘ကြၽန္မတို႔က YESC ဘက္ ကို စိစစ္တင္ျပရန္ဆိုၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္မတို႔က စာခ်ေပးရမွာ။ သူ တို႔ဘက္က စိစစ္တင္ျပလာေတာ့ မွ အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ေဆြးေႏြးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကို စိစစ္ခိုင္း ထားပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာ သည္။

Credit 7 Day Journal

Unicode ျဖင့္ဖတ္ရန္

လျှပ်စစ်ရုံးစာရေး သေဆုံးချိန်တွင် မီတာခကြွေးကျန် ကျပ်သိန်း ၈၀ ပေါ်ပေါက်

မီတာခပေးဆောင်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်အိမ်ရာတွင် နေထိုင်သူများ မီတာခကြွေးကျန် တောင်းခံထားရသည်။ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်အိမ် ရာတွင် နေထိုင်သူ ၂၀၀ ကျော် သည် မြို့နယ်လျှပ်စစ်ရုံး ငွေကိုင် စာရေးမှတစ်ဆင့် မီတာခပေး ဆောင်ထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း Covid-19 ကြောင့် အဆိုပါစာ ရေးသေဆုံးချိန်တွင် မီတာခကြွေး ကျန်ရှိသည်ဆိုကာ တောင်းခံရ ခြင်းဖြစ်သည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံ မြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ်ရှိ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်အိမ်ရာ တွင် နေထိုင်သူ ၂၀၀ ကျော်သည် မြို့နယ်လျှပ်စစ်ရုံး ငွေကိုင်စာ ရေးမှတစ်ဆင့် မီတာခ (လျှပ်စစ် ဓာတ်အားခ) ပေးဆောင်ထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း မီတာခကြွေးကျန် ကျပ်သိန်း ၈၀ ခန့် ကျန်ရှိနေသည် ဆိုကာ တောင်းခံထားရသည်ဟု သိရသည်သိရသည်။

ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်တန် ဖိုးနည်းအိမ်ရာ အပိုင်း (၁) ရှိ ၈၆၄ ခန်းအနက် အခန်း ၂၀၀ ကျော်ကို လျှပ်စစ်မီတာခကြွေး ကျန်များရှိနေကြောင်း ရန်ကုန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း (YESC) က အောက် တိုဘာ ၁၉ ရက်တွင် အသိပေးအ ကြောင်းကြားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

မြို့နယ်လျှပ်စစ်ရုံးမှ ငွေကိုင် စာရေး (၂) ဒေါ်စိုးစိုးမာမှတစ်ဆင့် မီတာခပေးဆောင်ထားပြီးဖြစ် သော်လည်း အောက်တိုဘာလ ဆန်းပိုင်းတွင် ကိုဗစ်နိုင်တင်း (Covid-19) ကပ်ရောဂါဖြင့် ဒေါ်စိုးစိုးမာ ဆုံးပါးချိန်တွင် အဆို ပါမီတာခကြွေးကျန် ပေါ်ပေါက် လာခြင်းဖြစ်သည်။

‘‘ဒေါ်စိုးစိုးမာလည်း ဆုံးပြီး ကျွန်တော်တို့ကို မီတာစာရွက် လာပေးတော့ လေးလစာ ကျန်တယ်၊ ငါးလစာကျန်တယ် ဆိုပြီးတော့ စာရွက်ပေါ်မှာ လအ မည်တွေ မဖော်ဘဲနဲ့ ကြွေးကျန်ဆို ပြီးတော့ ရေးချလိုက်တယ်။ မင်နီ နဲ့ ရေးချလိုက်တယ်။ အဲဒီလို ပုံစံမျိုးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို တောင်း တာ’’ ဟု မီတာခကြွေးကျန် ကျပ် နှစ်သိန်းကျော် တောင်းခံရသည့် အိမ်ရာအပိုင်း (၁) ရာအိမ်မှူး ဦးအောင်ခိုင်က Myanmar Now ကို ပြောသည်။

မီတာစာရွက်ပေါ်တွင် လက် ရေးဖြင့်ရေးကာ လျှပ်စစ်မီတာခ ကြွေးကျန်ကျသင့်ငွေဟုဆိုကာ လအမည်မဖော်ပြဘဲ မြို့နယ် လျှပ်စစ်ရုံးက တောင်းခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

မီတာစာရွက် ဖြတ်ပိုင်းများ တွင် ငွေရှင်းပြီးကြောင်း မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ၏တံဆိပ်တုံး ရိုက်နှိပ်ထားသော်လည်း စာရွက် အတုသာဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ် လျှပ်စစ်ရုံးဘက်က ဆိုသည်ဟု ဦးအောင်ခိုင်က ပြောသည်။

‘‘ရှင်းပြီး လက်မှတ်ထိုးတာ လည်း ရှိတယ်။ တံဆိပ်တုံးရိုက် တာလည်းရှိတယ်။ တံဆိပ်တုံး ရိုက်တာလည်း သူတို့တံဆိပ်တုံး မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ အတု ဆိုပြီး ပြောထည့်တာ’’ ဟု ၎င်းက Myanmar Now ကို ပြောသည်။

မီတာခကြွေးကျန်တောင်းခံ ရသူများသည် အနည်းဆုံး ကျပ် ၃၀,၀၀၀ ကျော်မှ ကျပ်လေးသိန်း ကျော်အထိ တောင်းခံရခြင်းဖြစ် ပြီး ယခုနှစ်ကုန် နောက်ဆုံးထား ပေးသွင်းရန် YESC က နောက်ဆုံး အကြိမ် သတိပေးစာပေးပို့ထား သည်ဟု သိရသည်။

အဆိုပါအိမ်ရာတွင် နေထိုင် သူအများစုသည် မြို့နယ်လျှပ်စစ် ရုံးမှ ငွေကိုင်စာရေးမှတစ်ဆင့် မီတာခပေးဆောင်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး မီတာခပေးဆောင်ထားသည့် အ ထောက်အထားများလည်း ရှိ သည်ဟု ဆိုသည်။

လျှပ်စစ်ရုံး ငွေကိုင်စာရေး ဒေါ်စိုးစိုးမာမှတစ်ဆင့် မီတာခ ပေးဆောင်သူများတွင် မီတာခ ကြွေးကျန် အတောင်းမခံရသူများ လည်းရှိနေပြီး ယင်းအိမ်ရာ အပိုင်း (၁)၊ တိုက်နံပါတ် (၈) တွင် နေထိုင်သူ ဦးထွန်းအောင် သည် ကြွေးကျန်တောင်းခံရသူ များတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိပေ။

‘‘ဒေါ်စိုးစိုးမာသေတော့မှ ဒီ ပြဿနာပေါ်တာ။ ကြွေးကျန်ရှိ တယ်၊ ကျွန်မတို့ မဆောင်ဘူးဆို ရင် အရင်လတွေကတည်းက သူ တို့ကြွေးကျန် ရေးရမယ်လေ။ အဲဒီထဲက ကြွေးကျန်ပါလို့ရှိရင် လူသက်ရှိထင်ရှားရှိလို့ ရှင်းလို့ လွယ်တယ်။ အခုက လူသေတော့ ကြွေးကျန် ငါးလစာတွေ၊ လေးလ စာတွေဆိုပြီးတော့မှ လာတယ်’’ ဟု အဆိုပါအိမ်ရာတွင် နေထိုင် သူတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်မြင့်သက် ကျော်က ပြောသည်။

ဒေါ်မြင့်သက်ကျော်သည် မီ တာတစ်စောင်လျှင် ဝန်ဆောင်ခ ကျပ် ၃၀၀ ယူ၍ လျှပ်စစ်ရုံး ငွေကိုင်စာရေးဖြစ်သူ ဒေါ်စိုးစိုးမာ မှတစ်ဆင့် ကြားခံမီတာခပေး ဆောင်နေသူလည်းဖြစ်ပြီး ယုဇန ဥယျာဉ်အိမ်ရာတွင် ထိုသို့ဆောင် ရွက်နေသည်မှာ သုံးနှစ်ရှိပြီဖြစ် သည်။  မီတာခပေး ကြွေးကျန် တောင်းခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ယုဇနဥယျာဉ်အိမ်ရာ အပိုင်း(၁) တိုက်အမှတ် (၉) တွင် နေထိုင်သူ ဦးသောင်းလွင်နှင့် တိုက်အမှတ် (၁၁) တွင် နေထိုင်သူ ပန်းချီဆရာ မောင်ရူပါတို့က ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ထံ တိုင်ကြားခဲ့ပြီး တိုင်ကြားခံရသူများတွင် မြို့နယ် လျှပ်စစ်ရုံးမန်နေဂျာ ဦးတင်ထက် စိန်နှင့် လက်ထောက်အထွေထွေ မန်နေဂျာ ဦးမြင့်ရွှေအပါ ရုံးဝန် ထမ်းအားလုံးပါဝင်သည်။

မီတာခ ကြွေးကျန်အဖြစ် ၇၆,၀၀၀ ကျပ်ကို ဒီဇင်ဘာလကုန် နောက်ဆုံးထားပေးသွင်းရန် YESC က တောင်းခံလွှာကို ရရှိ ထားသည်ဟုလည်း ပန်းချီဆရာ မောင်ရူပါက ပြောသည်။

‘‘စာရေး (ဒေါ်စိုးစိုးမာ) လုပ် တယ်ဆိုတာ သူတို့ လုံးဝငြင်းမရ ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စာရွက်မှာ မန်နေဂျာလက်မှတ် တွေပါနေတယ်’’ ဟု ပန်းချီဆရာ မောင်ရူပါက Myanmar Now ကို ပြောသည်။

‘‘မီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သူတို့က ဆုံးသွားတဲ့အစ်မကြီး ဆီမှာ သွားသွားဆောင်တာ။ ကျွန် တော်တို့ဌာနကလည်း သတ်မှတ် ထားတာ ရှိတယ်လေ။ အခြားသူ ဘယ်သူမှ ပေးဆောင်လို့မရဘူး ဆိုတာ။ အကုန်လုံးနီးပါးက ကိုယ်တိုင်လာမဆောင်ဘူး’’ ဟု တိုင်ကြားခံထားရသူ မြို့နယ် လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ ဦးတင်ထက် စိန်က ပြောသည်။

လျှပ်စစ်ရုံးမှ လျှပ်စစ်ဓာတ် အားခတောင်းခံစာအရ ဓာတ် အားခပေးဆောင်ရာတွင် သတ် မှတ်ထားသော ငွေလက်ခံဌာန များသို့ တိုက်ရိုက်ပေးသွင်းကြ ရန်နှင့် မီတာစာရေးကိုဖြစ်စေ၊ အခြား လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းကိုဖြစ် စေ၊ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးထံ ပေးသွင်း၍ ငွေကြေးပြဿနာပေါ် လာပါက ပေးဆာင်သူများ၏ တာဝန်သာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြ ထားသည်။

လက်ရှိတွင် အဆိုပါတိုင် ကြားချက်ကို ရန်ကုန်တိုင်းအစိုး ရအဖွဲ့က စိစစ်နေဆဲဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင် လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒေါ် နီလာကျော်က နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက် တွင် Myanmar Now ကို ပြော သည်။  

‘‘ကျွန်မတို့က YESC ဘက် ကို စိစစ်တင်ပြရန်ဆိုပြီးတော့မှ ကျွန်မတို့က စာချပေးရမှာ။ သူ တို့ဘက်က စိစစ်တင်ပြလာတော့ မှ အစိုးရအဖွဲ့မှာ ဆွေးနွေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို စိစစ်ခိုင်း ထားပါတယ်’’ ဟု ၎င်းက ပြော သည်။

Credit 7 Day Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *